http://www.ict-hcm.gov.vn/image/image_gallery?uuid=45a3fece-0bf0-489f-a85b-dc4ed9ac5400&groupId=14&t=1453883718969

 

 

 

Hiển thị hỏi - đáp Hiển thị hỏi - đáp
   Chi tiết câu hỏi / trả lời  
  Xử lý đảng viên bỏ sinh hoạt đảng
(Người gửi: | Ngày gửi: 12/01/2015)
Câu hỏi
(Người gửi: | Địa chỉ: | Email: )
Đảng viên B đã nghỉ công tác từ năm 2010 nhưng đến tháng 5-2013 mới chuyển sinh hoạt về địa phương thì có đơn tố cáo. Qua giải quyết tố cáo, tổ chức đảng có thẩm quyền kết luận đồng chí B bỏ sinh hoạt và không đóng đảng phí từ tháng 1-2011 đền tháng 2-2013. thực hiện yêu cầu của cấp trên, chi bộ đã họp xem xét bỏ phiếu đề nghị các hình thức xử lý đối với đảng viên B như sau: xóa tên trong danh sách đảng viên 27/37, thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo 10/37. Trường hợp này xử lý như thế nào?
Câu đáp
Khoản 1, Điều 8 Điều lệ Đảng khóa XI quy định: “Đảng viên bỏ sinh hoạt chi bộ hoặc không đóng đảng phí ba tháng trong năm mà không có lý do chính đáng, đảng viên giảm sút ý chí phấn đấu, không làm nhiệm vụ đảng viên, đã được chi bộ giáo dục mà không tiến bộ thì chi bộ xem xét, đề nghị lên cấp ủy có thẩm quyền xóa tên có trong danh sách đảng viên”.
- Trường hợp đảng viên B vừa bỏ sinh hoạt chi bộ vừa không đóng đảng phí trong thời gian dài; theo quy định trên của Điều lệ Đảng, để giữ nghiêm kỷ luật của Đảng, tổ chức đảng có thẩm quyền phải xem xét, quyết định xóa tên đảng viên này trong danh sách đảng viên.
video video

The player will show in this paragraph

Phỏng vấn Lễ Hội Áo Dài 2015

CÁC VIDEO KHÁC:
Hình ảnh Hình ảnh
đơn vị LIÊN KẾT đơn vị LIÊN KẾT